Personvernerklæring

1  Innledning

Stina Smith er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du bestiller kurs, som navn, telefonnummer og e-postadresse.

Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper kurs/annet fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa).

Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss enten via nettsiden (kontaktskjema/nyhetsbrev), eller som eposter sendt mellom oss. 

Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 


3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i. 

Gjennomføre kjøp: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av kurs/annet, bl.a. for å sende deg bekreftelser, motta betaling og lagre kjøpshistorikk. 

Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg nyhetsbrev, dersom du har meldt deg opp til det.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. 

Det rettslige grunnlaget for formål 2, og 3 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. 

Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke til nyhetsbrev, dersom du har gitt oss dette.4  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet, og i enkelte tilfeller ved anmodning om sletting fra deg. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

Opplysninger om deg: Ved booking av kurs blir opplysningene om deg lagret på ubestemt tid. Du kan til enhver tid anmode om at disse blir slettet.

Kjøpsinformasjon: Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.  

Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.

Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav. 

5  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

Oppdatere dine personopplysninger.

Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 

Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 

Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

6  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

7  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen. 

8  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Stina Smith

E-postadresse: stinasmithdesign@gmail.com